Semangat ada 3 tiga
1. Semangat Kebersamaan
2. Semangat Berfikir/Solusi
3. Semangat Sukses

image